zcsiwp.jpg
zcpsid.jpg
zcpodz.jpg
zctias.jpg
Szkolenia z zakresu mediacji sądowych
grafika
Powrót
Drukuj
Pdf
Wypowiedz się

Mediacja to alternatywna do sądowej metoda rozwiązywania sposób. Celem jej przeprowadzania jest pomoc stronom konfliktu w osiągnięciu porozumienia, które obie strony akceptują i zadowalają. W procesie mediacji - bezstronna i neutralna osoba trzecia (mediator) - prowadzi w taki sposób działania, aby strony doszły do porozumienia i zawarły ugodę. 
Udział w mediacjach jest dobrowolny, a każdy z uczestników ma prawo wycofać się z nich bez żadnych konsekwencji i w każdym momencie. Nikt nie może nikogo zmusić do udziału w postępowaniu mediacyjnym. Strony w mediacji mają równe prawa i są traktowane jednakowo. Mediator nie reprezentuje żadnej ze stron. Mediator także nie dąży do żadnego konkretnego sposobu zakończenia konfliktu. Nikt nie może stronom narzucić sposobu rozwiązania sporu. Proces mediacji jest poufny, mediator nie może przekazywać nikomu treści rozmów ze stronami. Sam mediator, jak i reguły całego procesu, powinny być zaakceptowane przez wszystkie strony. Mediator nie czerpie korzyści materialnych z tego, co jest przedmiotem mediacji. Wszystkie reguły procesu gwarantują uczestników poszanowanie godności osobistej, a sam mediator winien dbać o profesjonalizm i merytoryczność swoich działań.
Naucz się profesjonalnie rozwiązywać spory i konflikty. Już teraz możesz zdobyć atrakcyjny zawód mediatora sądowego. Zapraszamy na szkolenie "Mediacje jako forma rozwiązywania sporów i konfliktów" w Koszalinie. W przygotowaniu specjalistyczne szkolenia - mediacje karne i w sprawach nieletnich, mediacje cywilne i rodzinne oraz mediacje gospodarcze.  

Powrót
Drukuj
Pdf
Wypowiedz się