zcsiwp.jpg
zcpsid.jpg
zcpodz.jpg
zctias.jpg
Czterystu bezrobotnych będzie pracować
grafika
Powrót
Drukuj
Pdf
Wypowiedz się

Ośmiuset długotrwale bezrobotnych z czterech zachodniopomorskich powiatów: koszalińskiego, sławieńskiego, białogardzkiego i szczecineckiego zostanie objętych działaniami aktywizującymi przez prywatną agencję zatrudnienia na zlecenie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie. Projekt, finansowany z funduszu pracy, powinien ruszyć już w pierwszym kwartale tego roku. Właśnie trwają procedury przetargowe, które mają wyłonić wykonawcę prawie dwuletniego zlecenia oszacowanego na ponad 7 mln złotych. Wybrana firma będzie musiała zrobić wszystko, aby czterystu bezrobotnych z całej skierowanej do niej grupy znalazło i utrzymało pracę. Praca winna trafić do osób w wieku 50+, osób młodych do 30 roku życia i niepełnosprawnych.

Urzędnicy liczą, że prywatna agencja zatrudnienia wspomoże ich w walce z bezrobociem w naszym regionie. Trafiający do prywatnych „urzędów pracy” w Koszalinie, Białogardzie, Szczecinku i Sławnie będą objęci programami aktywizującymi, prywatni specjaliści będą szukali dla nich pracy, a za każdego efektywnie zatrudnionego prywatna firma otrzyma wynagrodzenie. Jeśli jednak nie uzyska uzgodnionych – dość wysokich  - wskaźników, pieniądze będzie musiała urzędowi zwrócić.

Pomysł nie jest nowym w naszym kraju (w poprzednich latach niektóre urzędu prowadziły jego pilotaż), a nasz region nie jest jedynym, który takie działania podejmuje. Inne wojewódzkie urzędy pracy  także uruchomiły już procedury przetargowe. Liczy się, że działania prywatnych agencji zatrudnienia będą bardziej skuteczne niż dotychczasowe powiatowych urzędów pracy. Z tym, że prywatne agencje zatrudnienia od dawna wskazywały na dość wyśrubowane wskaźniki wyników do uzyskania.  Do agencji skierowane będą także „najtrudniejsze” grupy bezrobotnych, które wymagają specjalistycznych działań doradców i pośredników pracy czy też zatrudnienia wspomaganego. Większość agencji dotychczas nie pracowała z tego typu klientami. Jeśli jednak znajdą się firmy, które profesjonalnie zajmą się tematem - 400 bezrobotnych uzyska zatrudnienie choć na kilka miesięcy. Trzymamy kciuki!

Powrót
Drukuj
Pdf
Wypowiedz się