zcsiwp.jpg
zcpsid.jpg
zcpodz.jpg
zctias.jpg
Dziecko krzywdzone - rozpoznawanie zagrożeń u dzieci w wieku szkolnym
grafika
Powrót
Drukuj
Pdf
Wypowiedz się

"Dziecko krzywdzone. Rozpoznawanie zagrożeń u dzieci w wieku szkolnym" to jednodniowe szkolenie, w trakcie którego uczestnicy nabywają wiedzę i umiejętności rozpoznawania sygnałów u dzieci doznających jakiejkolwiek formy przemocy ze strony osób starszych - rodziców, opiekunów, rodzeństwa - lub rówieśników. Warsztat pozwala poznać metody pracy z dzieckiem, aby zredukować jego stres, niskie poczucie wartości i przekonania o własnej winie. Prowadzący charakteryzują zjawisko krzywdzenia dzieci i rodzajów przemocy stosowanej wobec nich. Określają obraz dziecka krzywdzonego fizycznie, psychicznie oraz wykorzystywanego seksualnie. Uczą jak rozmawiać z dzieckiem dotkniętym przemocą. Nawiązują także do rodzin patologicznych, z problemem alkoholowym, ich specyfiki oraz ról przyjmowanych przez dziecko. Szkolenie skierowane jest do wszystkich tych, którzy chcą pomagać, mają lub będą mieli kontakt z dziećmi w wieku szkolnych lub przedszkolnym. Szkolenie jesteśmy w stanie zorganizować w całej Polsce.

Powrót
Drukuj
Pdf
Wypowiedz się