zcsiwp.jpg
zcpsid.jpg
zcpodz.jpg
zctias.jpg
Szkolenia certyfikacyjne TRENER UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH TUS SST
Powrót
Drukuj
Pdf
Wypowiedz się

Szkolenie certyfikacyjne Trener Umiejętności Społecznych TUS SST w wybranych miastach w Polsce! Szkolenie uprawnia do prowadzenia treningów zgodnie z metodologią TUS SST. Skierowane jest do specjalistów, którzy pracują lub chcą pracować z osobami przejawiającymi dysfunkcje w sferze społecznej - z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi z zaburzeniami zachowania, zagrożonych niedostosowaniem społecznym, z niepełnosprawnością intelektualną (w tym z zespołem Downa), z zaburzeniami ze spectrum autyzmu (tu również z zespołem Aspergera) oraz z zaburzeniami psychicznymi. Szkolenie skierowane jest także do specjalistów pracujących z dziećmi, młodzieżą wykazującymi problemy wychowawcze oraz z osobami długotrwale bezrobotnymi.

Szkolenia certyfikacyjne trwają 2 dni i odbędą się w następujących miastach w I i II kwartale 2020 r.:

Częstochowa (11/12.01.2020)

Szczecin (18/19.01.2020)

Łódź (25/26.01.2020)

Kraków (1/2.02.2020)

Białystok (8/9.02.2020)

Słupsk (15/16.02.2020)

Rzeszów (22/23.02.2020)

Opole (7/8.03.2020)

Radom (14/15.03.2020)

Warszawa (21/22.03.2020)

Lublin (28/29.03.2020)

Stargard (4/5.04.2020)

Katowice (18/19.04.2020)

Bydgoszcz (25/26.04.2020)

Poznań (16/17.05.2020)

Olsztyn (30/31.05.2020)

Zielona Góra (6/7.06.2020)

Wrocław (13/14.06.2020)

Kraków (20/21.06.2020)

Gdańsk (27/28.06.2020)

W każdym terminie liczba osób ograniczona do 20 uczestników.  Zainteresowanych prosimy o przesyłanie emaili na nasz adres: (prześlemy szczegółowe informacje) 

Powrót
Drukuj
Pdf
Wypowiedz się