Trenerzy TUS SST
grafika
Powrót
Drukuj
Pdf
Wypowiedz się

Przedstawiamy listę certyfikowanych Trenerów Umiejętności Społecznych TUS SST wraz z bezpośrednimi kontaktami. Potwierdzamy jednocześnie wiedzę i kwalifikacje wymienionych osób oraz zapraszamy do kontaktu w sprawie przeprowadzania treningów umiejętności społecznych dla dzieci, młodzieży i dorosłych z deficytami w sferze społecznej.

Nasi specjaliści posiadają uprawnienia do pracy z osobami z niepełnosprawnością intelektualną (w tym z Zespołem Downa), z osobami z zaburzeniami psychicznymi, z osobami z całościowymi zaburzeniami ze spektrum autyzmu (w tym z Zespołem Aspergera), z zaburzeniami zachowania, zagrożonymi niedostosowaniem społecznym oraz z osobami długotrwale bezrobotnymi metodą treningów umiejętności społecznych.

Wybierz z zakładek interesujące Ciebie województwo i znajdź Trenera pracującego najbliżej.

Powrót
Drukuj
Pdf
Wypowiedz się
Debug toolbar