zcsiwp.jpg
zcpsid.jpg
zcpodz.jpg
zctias.jpg
DORADZTWO ZAWODOWE
grafika
Powrót
Drukuj
Pdf
Wypowiedz się

Z osobą poszukującą pracy – lub przejawiającą chęć jej zmiany – pracujemy na zasadzie wsparcia i wzmacniania jej potencjału. Doradzając bierzemy pod uwagę kompetencje danej osoby, czyli zdolność do wypełnienia określonych funkcji pracowniczych z konkretnie wyznaczonymi działaniami i czynnościami zawodowymi. Określając moment dogodny dla zatrudnienia zwracamy uwagę na wiedzę, umiejętności i postawę danej osoby z wszystkimi jej zdolnościami, cechami osobowościowymi i dotychczasowym przebiegiem życia (w tym zawodowego). Ważne dla nas są umiejętności komunikowania kandydata, jego osiągnięcia oraz orientacja na rezultaty, możliwości pracy w zespole, przywództwo, planowanie i organizowanie czasu, świadomość organizacyjna, elastyczność czy też czas podejmowania decyzji. Zebrane i zdiagnozowane kompetencje zestawiamy z określonymi wymogami stawianymi na współczesnym rynku pracy, w taki sposób, aby móc odkryć nowe możliwości, nakreślić ścieżki rozwoju i kariery zawodowej, uaktywnić drzemiący w danej osobie potencjał. Doradztwo proponowane przez naszą firmę jest procesem zawodowego odkrywania siebie na nowo. Wypracowane modele indywidualnej pracy doradczej z Klientem pozwalają nam na skuteczne wsparcie oraz wspólne zaprojektowanie kolejnych kroków do działania.

Opierając się na wypracowanych przez lata doświadczeniach, stworzonych narzędziach i metodach oceny kompetencyjnej, wraz z Klientem opracowujemy opinię zawodową i aktywny plan działań.

Jeśli chcesz skorzystać z naszych usług doradztwa zawodowego – skontaktuj się i umów na spotkanie wysyłając e- mail: lub zadzwoń tel. 943523475. 

Powrót
Drukuj
Pdf
Wypowiedz się