zcsiwp.jpg
zcpsid.jpg
zcpodz.jpg
zctias.jpg
ZATRUDNIANIE WSPOMAGANE
grafika
Powrót
Drukuj
Pdf
Wypowiedz się

Zatrudnienie wspomagane jest specjalną formą zatrudnienia osób niepełnosprawnych na otwartym rynku pracy, które nie są zdolne samodzielnie uzyskać pracę i utrzymać się w zatrudnieniu bez specjalnego wsparcia. Zatrudnienie to jest alternatywą do zatrudnienia na zamkniętym rynku pracy - w zakładach pracy chronionej lub zakładach aktywności zawodowej. Obejmuje ono przede wszystkim pomoc i wsparcie tzw. trenera pracy lub asystenta pracy. Proces ten jest szczególnie trudny w przypadku osób z orzeczonym umiarkowanym i znacznym stopniem niepełnosprawności. Osoby takie potrzebują wsparcia i pomocy we wszystkich etapach rehabilitacji zawodowej, począwszy od przygotowania do pracy, uzyskania pracy i adaptacji społeczno-zawodowej w zakładzie pracy w początkowym okresie zatrudnienia. Również pracodawcy, którzy nie mają odpowiedniej wiedzy o możliwościach zawodowych osób niepełnosprawnych, potrzebują pomocy i odpowiedniego doradztwa. Trener pracy (lub asystent pracy) wspomaga więc pracownika niepełnosprawnego w wypełnianiu jego zadań zgodnie z oczekiwaniami pracodawcy, ale z drugiej strony – pomaga także pracodawcy w rozwiązywaniu ewentualnych problemów związanych z pracą takiego pracownika.

Nasza firma oferuje kompleksową usługę związaną z wprowadzeniem osoby niepełnosprawnej na otwarty rynek pracy, stosując zatrudnienie wspomagane. Oferujemy ocena możliwości zawodowych kandydata do zatrudnienia, przygotowanie indywidualnego planu wspomagania, zgodnie z potrzebami danej osoby. Opracujemy profesjonalny zestaw dokumentów aplikacyjnych ubiegającego się o pracę, jak również opinię o czynnościach i zadaniach pracowniczych wskazanych do wypełniania. Asystujemy także przy przeprowadzanej przez pracodawcę rozmowie kwalifikacyjnej z pracownikiem, doradzamy przy adaptacji stanowiska pracy do potrzeb pracownika niepełnosprawnego. Proponujemy także szkolenia współpracowników wewnątrz zakładu pracy z zakresu niepełnosprawności, porady i pomoc w ułożeniu harmonijnych stosunków pracowniczych. Proponujemy także usługę przyuczenia pracownika niepełnosprawnego do wykonywania ustalonych dla niego czynności zawodowych na jego stanowisku pracy oraz asystowania przy jego pracy przez określony czas aż do momentu uzyskania przez niego pełnej samodzielności zawodowej.

Jeśli chcesz uzyskać więcej informacji dotyczących zatrudnienia wspomaganego lub skorzystać z naszych usług w tym zakresie – skontaktuj się i umów na spotkanie wysyłając e- mail: lub zadzwoń tel. 943523475.

Powrót
Drukuj
Pdf
Wypowiedz się