Trener umiejętności społecznych TUS SST - szkolenie certyfikacyjne SZCZECIN

Zapraszamy na szkolenie certyfikacyjne Trener umiejętności społecznych TUS SST do Szczecina 10/11.07.2021 r. 

Szkolenie trwa dwa dni - 1 dzień w godz. 9.00 - 18.00 i 2 dzień w godz.
9.00 - 16.00 (18 godzin szkoleniowych). Poza dawką wiedzy, przede wszystkim
to warsztat praktyczny - ćwiczeniowy. Uczestnicy pracują z podręcznikiem
metody, kartami pracy, kartami emocji, budują historie społeczne, historie
komiksowe, wykorzystują kręgi bliskości - czyli wykonują wszystko to, co potem w swej pracy. Rozważamy konkretne przypadki osób, z którymi pracują Uczestnicy szkolenia – dzięki temu warsztat ma wymiar bardzo praktyczny.

Szkolenie jest skierowane do osób z wykształceniem kierunkowym (psycholog, socjolog, pedagog, nauczyciel, pracownik socjalny, terapeuta, asystent rodziny, logopeda, doradca zawodowy itp.) lub osób, które kończą zdobywanie w/w wykształcenia. Wskazujemy także na 6-miesięczne doświadczenie w pracy z osobami z dysfunkcjami społecznymi, choć nie jest to warunek konieczny do wzięcia udziału w kursie. Wykształcenie i doświadczenie pozwalają
na bardzo szerokie zastosowanie metody, jak i certyfikatu, który otrzymują
Uczestnicy. Nasze szkolenie jest zgodne z obowiązującymi przepisami prawa, w tym w sprawie prowadzenia specjalistycznych usług opiekuńczych z 2005 roku (z późn. zm.) i w sprawie prowadzenia środowiskowych domów samopomocy z 2010 roku (z późn. zm). Przy spełnieniu warunków rozporządzenia w sprawie szczegółowych kwalifikacji nauczycieli z 2017 roku (z późn. zm.) pozwala na prowadzenie zajęć treningu umiejętności społecznych w edukacji. Zapisy naszego statutu – Niepublicznej Placówki Kształcenia Ustawicznego (Niepublicznej Szkoły) – pozwalają skorzystać nauczycielom z dofinansowania na doskonalenia zawodowe.

Na koniec szkolenia każda z osób otrzymuje świadectwa zgodne z wymogami
Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz ozdobny certyfikat trenera umiejętności społecznej TUS SST, uprawniającym do pracy tą metodą z osobami z dysfunkcjami społecznymi 
(os. z niepełnosprawnościami - niepełn. intelektualna, Zespół Downa, zaburzenia
spektrum autyzmu, Zespół Aspergera, zaburzenia i choroby psychiczne, młodzieżą zagrożoną niedostosowaniem społeczny, os. długotrwale bezrobotnymi). Certyfikat umożliwia podejmowanie wielu zajęć zawodowych na wielu płaszczyznach. Z certyfikowanych trenerów
tworzymy ogólnopolską sieć - w której będziemy wymieniać się doświadczeniem,
wspierać nawzajem, informować o zleceniach, przetargach i konkursach na
prowadzenie TUS, przekazywać kontakty.

Uzyskane uprawnienia nie dają możliwości szkolenia trenerów umiejętności
społecznych.

Cena szkolenia to 1600 zł brutto/os. - jeśli jesteście Państwo jednak związani z edukacją, org. pozarządową lub ośrodkiem integracji społecznej wówczas rabatujemy tę cenę o 10% (prosimy jedynie o potwierdzenie prawa do ulgi - zaświadczenie z miejsca pracy, o dostarczenie do rozpoczęcia warsztatu lub bezpośrednio na szkolenie) - cena wówczas to tylko 1440 zł brutto/os. Na wpłatę oczekujemy w terminie 7 dni od zgłoszenia.

Proponujemy także możliwość rozłożenia płatności w trzech ratach -przy tym wariancie opłaty - cena szkolenia to 1600 zł brutto/os (nie obowiązują tu żadne rabaty). Po wpłacie, w terminie 7 dni od zgłoszenia, bezzwrotnej I raty rezerwacyjnej w wysokości 500 zł, to Państwo sami ustalacie daty kolejnych wpłat rat (każda z wysokości 550 zł). Ważne, aby cała kwota za udział w warsztacie wpłynęła na nasze konto na 14 dni przed terminem szkolenia.

Jeśli jesteście już Państwo pewni uczestnictwa to może warto skorzystać z promocji KUP TERAZ i zapłacić za swój udział tylko 1200 zł brutto (promocja ograniczona w czasie). Warunkiem skorzystania z tak dużego rabatu jest skorzystanie ze zgłoszenia poprzez nasz portal: www.treningumiejetnoscispolecznych.pl i dokonania natychmiastowej jednorazowej wpłaty za udział. Oferta ta jest bezzwrotna i – w przypadku – rezygnacji ze szkolenia wpłacona kwota nie zostanie Państwu zwrócona. Jedyną możliwością będzie wówczas zmiana terminu i miejsca kursu.

W cenie zawiera się usługa trenerska, materiały szkoleniowe -
podręcznik, karty pracy i karty emocji, wydanie świadectwa MEN
oraz ozdobnego certyfikatu. Cena nie obejmuje zakwaterowanie
i wyżywienia Uczestników. Po zakończeniu szkolenia będziecie Państwo
co jakiś czas otrzymywać od nas dodatkowe karty pracy, materiały, informacje
etc. 

Program szkolenia
1. Metoda treningów umiejętności społecznych
2. Cele treningów umiejętności społecznych
3. Role treningów umiejętności społecznych
4. Podstawowe techniki i narzędzia treningów umiejętności społecznych
5. Przygotowanie treningów umiejętności społecznych - obszary pracy
6. Komunikowanie z uczestnikiem - określenie i wybór płaszczyzn
komunikowania
7. Zasoby i potencjał uczestnika - możliwości wykorzystania
8. Kształtowanie motywacji uczestnika do zachowań akceptowanych przez
otoczenie
9. Kształtowanie nawyków celowej aktywności uczestnika
10. Trening percepcji społecznej
11. Trening podejmowania roli innych ludzi
12. Trening analizowania sytuacji społecznej
13. Trening autoprezentacji, komunikowania werbalnego i pozawerbalnego
14. Modelowa struktura treningów umiejętności społecznych
15. Standardy pracy trenera treningów umiejętności społecznych

 

Prowadzący: Mirosław Szczeglik - socjolog kliniczny, pedagog rewalidacyjny,
psycholog sądowy, doradca zawodowy, terapeuta autyzmu, terapeuta Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach, stały mediator sądowych w sprawach karnych i nieletnich, wykładowca akademicki, ukończył studia podyplomowe z zakresu zarządzania
organizacją oraz studia doktoranckie na Uniwersytecie Łódzkim w Łodzi.
Od 20 lat praktycznie zajmuje się tematyką zachowań ludzkich oraz funkcjonowania społecznego i zawodowego osób z niepełnosprawnościami. Kierował pionem rehabilitacji
społecznej i zawodowej Zakładu Aktywności Zawodowej dla osób
z niepełnosprawnością intelektualną i z zaburzeniami psychicznymi PSOUU,
był kierownikiem i doradcą zawodowym Centrum Doradztwa Zawodowego
i Wspierania Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie wprowadzając do Polski
nowatorskie metody zatrudniania wspomaganego. Kształcił się u samego Christy
Lyncha, prekursora zatrudniania wspomaganego na świecie.
Pracował i pracuje przy projektach aktywizacji społecznej i zawodowej z
osobami z niepełnosprawnościami: intelektualną (w tym z Zespołem Downa),
psychiczną (zaburzenia i choroby psychiczne oraz zaburzenia osobowości),
neurologiczną (w tym z osobami ze stwardnieniem rozsianym), ruchową,
całościowymi zaburzeniami rozwojowymi (autyzm, Zespół Aspergera) oraz z
zaburzeniami zachowania. Aktywnie wspiera inicjatywy dotyczące
przeciwdziałania bezrobociu, uczestnicząc w opracowywaniu modelowych
rozwiązań w zakresie zatrudnienia i pomocy społecznej. Trener umiejętności i
kompetencji społecznych, edukacji finansowej, aktywizacji społeczno -
zawodowej. Autor licznych artykułów dotyczących problematyki
niepełnosprawności, współautor podręcznika trenera w zakresie pracy z
grupami osób starszych, z niepełnosprawnościami i kobiet. Ekspert w
projektach pilotażowych. Od 2002 roku właściciel i trener
Zachodniopomorskiego Centrum Szkoleń i Wspierania Przedsiębiorczości.
Firma - jako Niepubliczna Placówka Kształcenia Ustawicznego - specjalizuje
się w prowadzeniu szkoleń dla osób z niepełnosprawnościami, ich rodziców i
opiekunów oraz specjalistów z zakresu aktywizacji. Jako trener szkoli
pracowników ośrodków pomocy i integracji społecznej, szkół i wyższych
uczelni, organizacji pozarządowych z zakresu niepełnosprawności. W swej
codziennej pracy prowadzi treningi umiejętności społecznej dla różnych
odbiorców – dzieci, młodzieży i dorosłych - od ponad 9 lat w powodzeniem i sukcesami!

Jeśli korzystasz z płatności terminowej lub ratalnej pobierz załączoną kartę zgłoszenia udziału w szkoleniu certyfikacyjnym -  wydrukuj, wypełnij, zeskanuj lub wykonaj
jej wyraźne zdjęcie i prześlij na nasz adres emailowy: szkolenia@zachodniopomorskie.edu.pl

Jeśli korzystasz z promocji cenowej - skorzystaj ze zgłoszenia poprzez nasz portal www.treningumiejetnoscispolecznych.pl

Liczy się tylko opłacone zgłoszenie uczestnictwa.

Warto!

Lokalizacja
MIEJSCE: Szczecin
Lokalizacja
Powrót
Drukuj
Pdf
Wypowiedz się
Debug toolbar